top of page

Zorg op school

Onze school wil zorg dragen voor iedereen.

 

Zorg bevat opvolging op het vlak van leren, schoolloopbaan, socio – emotioneel en gezondheid.

Elk kind ontwikkelt op zijn eigen tempo. Belangrijk is dat het kind kansen en aanmoediging krijgt.

De klasleerkrachten zijn  belangrijke figuren in de zorgwerking. Alle leerlingen worden goed geobserveerd en van nabij gevolgd.

De leerkrachten worden bijgestaan door de zorgcoördinator.

Kinderen die nood hebben aan uitdaging, extra uitleg, oefenkansen of een babbel kunnen steeds bij de klasleerkracht of zoco terecht.

Samenwerking met ouders en externe partners vinden we zeer belangrijk.

 

ondersteuningsnetwerk : www.onmeetjesland.be

Filmpje studiekeuze maken secundair onderwijs

bottom of page