Lager 6

Welkom in het zesde leerjaar.

 Wij zijn de oudsten van de school. Dit jaar zijn we met 23 leerlingen in de klas. We bereiden ons voor op het middelbaar onderwijs.

Onze juffen zijn juf Petra en juf Magda. Vandaag leerden we elkaar al beter kennen tijdens verschillende spelletjes en opdrachten. Het wordt vast een boeiend schooljaar met een bosklas in mei als hoogtepunt. We hopen alvast van harte dat alle geplande activiteiten kunnen doorgaan en dat corona geen roet in het eten gooit…

Vele groetjes van alle leerlingen, juf Magda en juf Petra

lager 6.jpg
fotogalerij v2.png