top of page

Kruipuit Buurt is een unieke samenwerking tussen lokale verenigingen om de buurt te versterken

Kruipuit Buurt is een initiatief van GO! Basisschool De Kruipuit, oudercomité en schoolraad GO! Basisschool De Kruipuit, feestcomité Kruipuit en Ferm Kruipuit-Oostwinkel om de weide van de school in te zetten als middel om een buurtwerking te stimuleren waar ouders, jonge gezinnen, jeugd en ouderen, buurt elkaar kunnen ontmoeten.

 

Dit past binnen de visie van de GO! Basisschool De Kruipuit om de school uit te bouwen tot een (h)echte 'brede' school waar groepen, georganiseerd als niet georganiseerd en individuen elkaar vinden en versterken.

Contact: kruipuitbuurt@gmail.com


Eerst volgende vergadering:
woensdag 24 april 2024 om 19 uur 30
op GO! Basisschool De Kruipuit

Voorbije activiteiten:

30 september 2023: open caravan

7 april 2023: paaseierenraap

 

bottom of page