top of page

Kruipuit Buurt is een unieke samenwerking om de buurt te versterken

Kruipuit Buurt is een initiatief van GO! Basisschool De Kruipuit, oudercomité en schoolraad GO! Basisschool De Kruipuit, kermiscomité Kruipuit en Ferm Oostwinkel om de weide van de school in te zetten als middel om een buurtwerking te stimuleren waar ouders, jonge gezinnen, jeugd en ouderen, buurt elkaar kunnen ontmoeten.

 

Dit past binnen de visie van de GO! Basisschool De Kruipuit om de school uit te bouwen tot een (h)echte 'brede' school waar groepen, georganiseerd als niet georganiseerd en individuen elkaar vinden en versterken.

Nieuwe activiteiten 

Kruipuit buurt.png
open caravan.png
bottom of page