Voorwaarden

Inschrijven van nieuwe leerlingen

 

Het decreet basisonderwijs betreffende het inschrijven van leerlingen verplicht alle scholen hun capaciteit te bepalen. De capaciteit voor onze gemeentelijke basisschool Kruipuit werd vanaf 1 september 2013 beperkt tot volgende maximum aantallen:

-      basisschool kleuter: 80 leerlingen

-      basisschool lager: 130 leerlingen

 Om in het lager onderwijs toegelaten te worden, moet een leerling 6 jaar zijn (voor 1 januari van het lopende schooljaar) en ten minste 250 halve dagen in het kleuteronderwijs gevolgd hebben.

 Er bestaat een voorrangsregel voor broers en zussen en kinderen van personeelsleden.

  1. De broertjes en/of zusjes van de leerlingen van de school en de kinderen van het personeel,krijgen voorrang bij inschrijving.

Zij kunnen zich inschrijven vanaf de eerste schooldag van maart. (Met broers en zussen bedoelt men alle kinderen die in hetzelfde gezin wonen)

 

  1. Vanaf de eerste schooldag na de paasvakantie kan verder vrij worden ingeschreven tot de maximumcapaciteit wordt bereikt.

 

Merk op:

· Kinderen die reeds naar school gaan, blijven ingeschreven en hoeven zich niet opnieuw in te schrijven. Een inschrijving in een school geldt voor de duur van de hele schoolloopbaan.