Verzekerde toekomst voor Basisschool Kruipuit

10
feb
2020

Basisschool Kruipuit maakt vanaf 1 september 2020 deel uit van de GO! scholengroep 23 (GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap). Met de overname wil de gemeente de toekomst van de school en van het onderwijs in onze gemeente op lange termijn verzekeren.

Kwaliteitsvol onderwijs blijven garanderen

Basisschool Kruipuit is de voorbije jaren uitgebouwd tot een kwaliteitsvolle school waarbij de leerkrachten en directie steeds sterk werk hebben geleverd. Het college wil kwaliteitsvol onderwijs in Maldegem blijven garanderen maar ziet het zelf organiseren van onderwijs niet als een taak van de gemeente. Door de school te laten opnemen in een ander onderwijsnet wil de gemeente de school versterken.

Keuze voor GO!

Vanuit die optiek werden gesprekken opgestart over een mogelijke overdracht van basisschool Kruipuit naar het GO! onderwijs. Die gesprekken mondden uit in een concreet voorstel waarbij de Vlaamse Gemeenschap via het GO! vanaf het schooljaar 2020-2021 de inrichtende macht wordt. GO! zal de school, haar personeel, leerlingen en ouders de ruime ondersteuning en het netwerk bieden die nodig zijn om kwaliteitsvol en toekomstgericht onderwijs te realiseren.

Overleg met leerkrachten en schoolraad

De gemeente is zich bewust van de impact bij alle betrokkenen over het nieuws over een eventuele overname. Om de gevolgen duidelijk te schetsen, gaat de gemeente in gesprek met de syndicale partners, leerkrachten en de schoolraad. In de schoolraad zetelen afgevaardigden uit de buurt, ouders en leerkrachten.

De gemeente vindt het belangrijk dat de gevolgen en de voordelen van de overname duidelijk zijn voor de leerkrachten, ouders, buurtbewoners en leerlingen. Op die manier kunnen ze samen met de nieuwe inrichtende macht werken aan een mooie toekomst voor de school. 

Wat betekent dit voor leerlingen en hun ouders?

Voor de 175 leerlingen en hun ouders verandert deze overheveling niets. Het onderwijs wordt vanaf 1 september 2020 voortgezet zoals vandaag het geval is met hetzelfde, vertrouwde personeel. De schoolcultuur blijft behouden, de werkwijze in de klas blijft ongewijzigd. Schooluren, uurroosters, leerinhouden blijven dezelfde. En aan de huidige regels inzake de vrije keuze van zedenleer of godsdienst, de maximumfactuur en dergelijke wordt in ieder geval niet geraakt. Het GO! zal op het domein een investering doen ter waarde van 1.600.000 euro om de school uit te breiden en te renoveren. Daardoor blijft Basisschool Kruipuit ook in de toekomst toonaangevend voor kwaliteitsvol onderwijs.

Gemeente laat school niet los

Ook de gemeente blijft de school ondersteunen. Niet meer als organisator maar vanuit een faciliterende rol door bijvoorbeeld de schoolomgeving aantrekkelijk en verkeersveilig te maken. De gemeente blijft net als de school partner in het project Gek op Groen waarbij een groene ontmoetings- en speelruimte wordt voorzien voor jong en oud in de wijk Kruipuit.