Scholengemeenschap

Onze school maakt deel uit van de scholengroep 23 Meetjesland.