foto-klassen.jpg

Lager 4

 

In het vierde leerjaar zitten 16 flinke kinderen.

Dit jaar leren ze onder andere over de kommagetallen en het schrijven van werkwoorden.

Er wordt ook op een speelse manier Frans geleerd. 

 

 

INFO 4de leerjaar