Instapdagen

 Info instappertjes

 

INSTAPDATA 2020-2021

Kindjes geboren t.e.m.

stappen ten vroeqste in na...

dus vanaf...

1 maart 2018

de zomervakantie

dinsdaq 1 september 2020

9 mei 2018

de herfstvakantie

maandag 9 november 2020

4 juli 2018

de kerstvakantie

maandag 4 januari 2021

1 augustus 2018

de teldag

maandag 1 februari 2021

22 auoustus 2018

de krokusvakantie

maandaq 22 februari 2021

19 oktober 2018

de paasvakantie

dinsdaq 19 april 2021

17 november 2018

Hemelvaart

maandag 17 mei 2021

Is uw kindje later geboren?

Dan mag het pas instappen voor schooljaar 2021-2022!