Instapdagen

 Info instappertjes

 

INSTAPDATA 2019-2020

Kindjes geboren t.e.m.

stappen ten vroeqste in na...

dus vanaf...

2 maart 2017

de zomervakantie

maandaq 2 september 2019

4 mei 2017

de herfstvakantie

maandaq 4 november 2019

6 juli 2017

de kerstvakantie

maandag 6 januari 2020

3 augustus 2017

de teldaq

maandaq 3 februari 2020

2 september 2017

de krokusvakantie

maandag 2 maart 2020

20 oktober 2017

de paasvakantie

maandag 20 april 2020

25 november 2017

Hemelvaart

maandag 25 mei 2020

Is uw kindje later geboren?

Dan mag het pas instappen voor schooljaar 2020-2021!

INSTAPDATA 2020-2021

Kindjes geboren t.e.m.

stappen ten vroeqste in na...

dus vanaf...

1 maart 2018

de zomervakantie

dinsdaq 1 september 2020

9 mei 2018

de herfstvakantie

maandag 9 november 2020

4 juli 2018

de kerstvakantie

maandag 4 januari 2021

1 augustus 2018

de teldag

maandag 1 februari 2021

22 auoustus 2018

de krokusvakantie

maandaq 22 februari 2021

19 oktober 2018

de paasvakantie

dinsdaq 19 april 2021

17 november 2018

Hemelvaart

maandag 17 mei 2021

Is uw kindje later geboren?

Dan mag het pas instappen voor schooljaar 2021-2022!